Fekra
PCB Sanering

PCB Sanering

Kolla upp eventuell förekomst av PCB om ditt hus är äldre än 1970

PCB Sanering

Vi utför alla slags PCB Saneringar, FSG Sverige AB har fullgod kompetens och utbildning inom området. Vi genomför besiktningar, inventeringar och sköter sanering samt avfallshanteringen – allt på ett säkert sätt så att ditt boende eller er fastighet blir fritt från PCB Vi åtar oss både stora och små arbeten samt inventering och sanering.

pcb sanering skelleftea

PCB Sanering

Om ni misstänker att ert hus eller fastighet har fogar som innehåller PCB bör man genast planera in och låta utföra en sanering. Vi på FSG Sverige AB är fullt utbildade så att arbetet kan utföras på ett säkert och korrekt sätt.
sanering pcb sanera

Vad är PCB

PCB, poly klorerade bifenyler är miljö och hälsoskadliga industrikemikalier, PCB var vanligt förekommande som mjukgörande komponent i vissa fogmassor och golvmassor fram till 70-talet då den förbjöds. De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljeliknande vätskor.

pcb sanering kontakt

Kontakt

Kontakta FSG Sverige för att veta mer om du har frågor och funderingar kring ditt hus och eventuell förekomst av PCB.