Fekra
Byggstäd

Byggstäd

Överlåt det tråkiga och slitsamma efterarbetet åt oss

Byggstäd

När man byggt, rivit eller sanerat lämnas nästan alltid en hel del damm, smuts och andra detaljer som måste åtgärdas. FSG Sverige ser till att det utrymme som blivit nedsmutsat blir minst lika fräscht som innan projektet startade. Detta oavsett om det är en stor fastighet, industrilokaler eller en privat bostad.

Byggstäd för företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Vi finns tillhands under hela byggtiden.

Vi städar manskapsbodar och övriga personalutrymmen, vi grovstädar, sopsorterar och dammsuger för att skapa en bra arbetsmiljö på eran byggarbetsplats. När bygget är klart sköter vi slutrengöring inför besiktning.

Kunskap och erfarenhet är våra nyckelord när det gäller slutrengöring och det är mycket viktigt att välja rätt metod och medel på respektive material som ska rengöras, det sparar både miljön och ger materialen en bättre livslängd.


polering golv